1234 Street Name, City Name, United States

(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Wigilijne Dzieło Pomocy 2014

caritas

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to, obok Wakacyjnej Akcji Caritas, najstarsza inicjatywa Caritas. Od 1994 r. Caritas rokrocznie, w okresie Adwentu, rozprowadza świece, których obecność na wigilijnym stole stała się tradycją w wielu polskich domach. W 2000 r. akcja nabrała charakteru ekumenicznego, gdyż do jej organizacji włączył się Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dochód z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazywany jest na pomoc dla tych, którym już w pierwszym etapie życia przyszło stanąć wobec trudnej i bolesnej rzeczywistości – dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, braku miłości czy bezrobocia rodziców.

Realizacją Wigilijnego Dzieła, czyli dystrybucją świec i wykorzystaniem pozyskanych środków, zajmują się w Polsce diecezjalne i parafialne Caritas, które będąc najlepiej zorientowane w skali problemów istniejących na danym terenie działają najskuteczniej. Jednak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to nie tylko dystrybucja świec, to także kształtowanie postaw i próba uwrażliwienia ludzi na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami. Dzieci z rodzin bezrobotnych cechuje kompleks niższości. Brak im podręczników, zeszytów i innych materiałów szkolnych, a także pieniędzy na wakacyjny wyjazd. Taka sytuacja powoduje bunt i prowadzi do społecznej izolacji. Bieda ogranicza rozwój dziecka i stanowi barierę dla jego przyszłości. Dodatkowo bezrobocie stało się w Polsce bardzo silnym czynnikiem wpływającym na wzrost patologii społecznej. Znacznie wzrosła liczba dokonywanych przez dzieci kradzieży żywności w sklepach i w barach. Walka z przestępczością młodzieży oznacza też zajęcie się jej rodzicami. Zjawisko tzw. „dymisji rodziców”, zwolnionych z pracy, pozbawionych poczucia wartości, odbija się bardzo mocno na ich dzieciach, które już na starcie czują się przegrane. Każdego roku 50% pozyskanych funduszy przeznacza się na dofinansowanie kolonii letnich i zimowisk organizowanych przez Caritas dla dzieci z najuboższych polskich rodzin. W ostatnich latach na koloniach Caritas wypoczywało ok. 100 tys. dzieci. Uzyskane środki służą również finansowaniu działalność domów samotnej matki, ośrodków rehabilitacyjnych, świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin bezrobotnych, niepełnych czy ubogich. Na wsparcie prowadzonych przez Caritas placówek, które zajmują się dziećmi, przeznaczanych jest 22% funduszy pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Kolejne 15% przekazuje się na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach. Na doraźną pomoc rodzinom wielodzietnym zarezerwowano 10% pozyskiwanych środków. 10 groszy z każdej świecy Caritas przeznaczane jest na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych krajach świata.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest akcją, która z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty. W 2005 r. Caritas, Diakonia i Eleos rozprowadziły wspólnie 4.523.872 wigilijne świece, pozyskując tym samym 18.095.488 zł. Tradycyjnie już od kilku lat Caritas Polska oraz Związek Harcerstwa Polskiego współpracują przy realizacji idei Betlejemskiego Światła Pokoju. Rokrocznie Światło jest zapalane w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a następnie, przekazywane przez skautów, dociera do wielu krajów Europy – w tym do Polski, gdzie przekazywane jest na wigilijnych świecach Caritas. W 2005 r. Betlejemskie Światło Pokoju, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, dotarło m.in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu. Tego samego roku po raz pierwszy, na Placu Zamkowym w Warszawie, odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Warszawiakom, a dzięki bezpośredniej transmisji w TVP 1 uroczystość mogli obejrzeć ludzie w całej Polsce.